Opublikowano

Pellet jako ciekawa alternatywa dla węgla

pellet czy węgiel - co wybrać?

Pellet zaliczamy do odnawialnych źródeł energii. Stanowi on ciekawą alternatywę dla węgla lub drewna do produkcji energii cieplnej. Stale rosnąca popularność tego surowca wynika z komfortu stosowania, satysfakcjonującej wartości energetycznej oraz wykorzystania rozwiązania, które jest ekologiczne. Rosnąca popularność wiąże się ze zmieniającą się świadomością na temat wartości własnego czasu oraz ekologii. Niniejszy artykuł będzie zawierał informacje czym jest pellet, jakie są jego rodzaje oraz korzyści i wady, które wynikają z zastosowania tego paliwa.

Czym jest pellet?

Pellet jest alternatywnym źródłem pozyskiwania energii. To co go wyróżnia, to ekologiczność i wygoda stosowania. Pellet to rozdrobniony i odpowiednio sprasowany granulat, którego spalenie ma dostarczyć energię cieplną analogicznie do sytuacji, gdy paliwem byłby węgiel czy drewno. Pellet zaliczamy do biomasy, czyli produktów lub odpadów z innych branż (jak np. leśnictwo czy rolnictwo), które w wyniku przetworzenia stają się praktycznym źródłem energii. Występują różne rodzaje tego elementu biomasy. Szerzej zostaną opisane w kolejnym rozdziale, ale pellet, z którym zwykle mamy do czynienia w gospodarstwach domowych powstaje w wyniku przetworzenia drewna. Paliwo powstaje w wyniku prasowania materiału z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia. Należy pamiętać, że ekologiczność tego zastosowania wynika przede wszystkim z tego, że pellet powstaje z odpadków drewna, które produkowane są w dużej ilości przez zakłady, które przetwarzają go w ogromnych ilościach (np. tartaki). Odpady mogłyby zostać niewykorzystane, a zastosowanie ich jako paliwa, daje im drugie życie. Tymi odpadami mogą być skrawki, trociny lub kora. Sprasowanie materiału sprawia, że ma on wyższą wartość energetyczną. Można powiedzieć, że więcej potencjalnej energii jest upchnięte w mniejszej objętości surowca.

Pellet Olsztyn

Jak powstaje pellet?

Produkcja tego ekologicznego paliwa jest kilkuetapowa. Pierwszy z nich jest związany z uzyskaniem odpowiedniego surowca do produkcji. Odpadki drzewne (chociaż nie tylko) muszą zostać przetransportowane do miejsca docelowej obróbki, gdzie dochodzi do wstępnego rozdrobnienia materiału. W celu zwiększenia możliwości energetycznych paliwa w kolejnym etapie dochodzi do pozbycia się nadmiaru wody przed systematyczne podgrzewanie. Warto tutaj zwrócić uwagę, że temperatura musi być odpowiednio dobrana tzn. tak żeby odparować nadmiar wody, który nie jest potrzebny, ale jednocześnie, żeby nie nadpalić surowca, gdyż będzie się to wiązało z niepotrzebnymi stratami. Jeśli pellet będzie posiadał mniej wody, możemy uznać, że charakteryzuje się wyższą jakością. Kolejny etap to doprowadzenie paliwa do jeszcze drobniejszej postaci. Dopiero gdy uzyskaliśmy fragmenty, które mają około 3 mm, możemy przejść do kolejnej fazy jaką jest prasowanie. W przypadku drewna sama jego struktura jest korzystna dla procesu powstawania pelletu, ponieważ posiada ono ligninę, a ten związek chemiczny stanowi naturalne spoiwo i nie ma potrzeby używania dodatkowego surowca do tego celu. Do utrzymania odpowiednich warunków surowca musi on znaleźć się w specjalnej chłodnicy. Jest to już ostatni etap i po nim mamy do czynienia z pelletem gotowym do spalenia i dostarczenia energii.

Rodzaje pelletu

Pellet występuje w kilku rodzajach, a dzieli się go według surowca, z jakiego został wykonany. Najpopularniejszy jest drzewny, który jest produkowany ze skrawek, trocin lub kory. Jego zastosowanie w domach jest uzasadnione z powodu stosunkowo wysokiej wartości opałowej. Dokonując jednak dalszego podziału możemy wyróżniać cechy pelletu drzewnego na podstawie gatunku drewna z jakiego został zrobiony. Upraszczając, możemy podzielić go na ten pochodzenia iglastego i liściastego. Wadą tego pierwszego jest iskrzenie. Żeby nie stanowiło to niebezpieczeństwa, wykorzystuje się go wyłącznie w zamkniętych komorach spalania. Iskrzenie jest spowodowane występowaniem w tym drewnie dużej ilości żywicy. Jego wadą jest również szybszy proces spalania. Zaletą jest szybki przyrost takich drzew, co sprawia, że szybciej regeneruje się surowiec. Pellet liściasty wymaga wyższej temperatury podczas spalania oraz nieco większej ilości dostarczonego tlenu. Jest więc trochę bardziej wymagające w kwestii warunków spalania niż ten pochodzenia iglastego. Istnieje również możliwość używania pelletu powstającego w wyniku połączenia tych dwóch odmian. Co więcej, należy on do najpopularniejszych. Słoma jako biomasa jest wykorzystywana głównie do celów technologicznych. W takich przypadkach jest podawana do komory spalania w postaci wielkich kostek. W warunkach technologicznych wartość energetyczna w stosunku do objętości nie jest najważniejsza. Z kolei pellet ze słomy powstaje w wyniku przetworzenia produktów pochodzenia rolnego tzn. z pozostałości np. zbóż. Charakteryzuje się obniżoną produkcją pyłów oraz satysfakcjonującą wartością energetyczną. Występuje również pellet słonecznikowy, które jest rezultatem prasowania łupin słonecznika. Jak łatwo zauważyć pellet w wielu przypadkach powstaje z produktów, które w innym przypadku byłyby kompletnie bezużyteczne i przeznaczone do utylizacji. Bardziej egzotycznym jest pellet z łupin kokosa.

Zalety zastosowania pelletu

Jeśli na rynku występuje kilka możliwości i żadna z nich nie jest całkowicie wyparta przez konkurencję, musi posiadać zarówno zalety jak i wady w stosunku do niej. Zaletą pelletu jest satysfakcjonująca wartość energetyczna. Pellet nie produkuje szkodliwych substancji, a w wyniku zużywania go, nie powstają nieprzyjemne zapachy. Zastosowanie tego surowca jest korzystne dla środowiska w kontekście globalnym i lokalnym. W tym drugim przypadku mówimy o nieprodukowaniu zanieczyszczeń, które są przyczyną smogu (w stosunku do węgla czy drewna). Ważną zaletą tego paliwa jest stosowanie wraz z nim automatycznych podajników oraz często nie ma potrzeby rozpalania w kotle, a wystarczy jedynie naciśnięcie przycisku, który uruchomi iskrownik. Kotły na pellet są produkowane z zastosowaniem warunków ekologicznych, ale są również komfortowe dla użytkownika. Zwykle można ustawić temperaturę, którą chcemy uzyskać i na tym kończy się obsługa całego urządzenia. Z drugiej strony konieczność kupienia odpowiedniego kotła może być uznawana za wadę z powodu nieco wyższej ceny. Bezobsługowość jest z kolei zaletą rekompensującą tę wadę. Większa ilość wolnego czasu to korzyść w zamian za tę trochę wyższą cenę. Piece na to paliwo są nowoczesnymi rozwiązaniami, więc często wyróżniają się ciekawym wyglądem. Sam pellet również jest trochę droższy od węgla, ale fakt dostrajania temperatury do zapotrzebowania wpływa na ograniczenie zużycia go. Zastosowanie pelletu możemy traktować jako inwestycję, która jest gwarancją oszczędności czasu, a jednocześnie nie obciąża naszego portfela.

Kolor a jakość pelletu, kup w internecie!

Ekologiczność pelletu

Jako ludzkość stoimy przed problemem związanym ze zużywaniem paliw kopalnych. Zastosowanie pelletu to nie tylko wybranie surowca, który regeneruje się w krótkim czasie (różniącym się jednak w zależności od rodzaju, z którego powstaje). Dodatkowym atutem jest produkcja pelletu z odpadków z pochodzenia z takich branż jak leśnictwo czy rolnictwo. Takie wykorzystanie ze środowiskowego punktu widzenia jest nie tylko darmową energią, ale również utylizacją, która przynosi zyski. Ekologiczność zastosowania pelletu to również (albo przede wszystkim) brak produkcji substancji zanieczyszczających środowisko. Zerowy bilans jest związany ze wchłanianiem szkodliwych substancji przez rośliny, które następnie same są wykorzystywane jako paliwa. Żeby pellet został dopuszczony do sprzedaży, musi spełniać surowe wymagania, które sprawiają, że nie zawiera dodatkowych, szkodliwych domieszek. Nowoczesna technologia jest związana z zastosowaniem kotłów wysokiej jakości. To nie tylko wysoka sprawność energetyczna oraz niewielka ilość szkodliwych substancji, ale również możliwość dostosowania ilości produkowanego ciepła do potrzeb budynku. W ten sposób nie jest spalane więcej surowca niż jest to potrzebne. W wyniku oszczędzania czasu (np. brak potrzeby rozpalania, brak obsługi kotła w celu utrzymania odpowiedniej temperatury) możemy przeznaczyć go na inne cele.

Jak ważne jest stosowanie pelletu odpowiedniej jakości?

Wybierając paliwo, powinniśmy pamiętać, że jednym z najważniejszych czynników wyboru jest jego wartość energetyczna. Cena nie jest jedynym wyznacznikiem. Wartość energetyczna jest odpowiednikiem ilości energii, która znajduje się w jednostce objętości paliwa. W kwestiach ekologicznych należy pamiętać, że jeśli pellet został dopuszczony do produkcji, to musi spełniać stawiane wymogi środowiskowe (mimo że spełnienie wymagań nie oznacza, że każdy surowiec jest tak samo wartościowy dla środowiska). Wybierając pellet niskiej jakości, możemy doprowadzić do obniżenia jakości kotła przez produkcję zbyt dużej ilości substancji płynnych oraz innych zanieczyszczeń. Pogorszenie stanu kotła może doprowadzić do konieczności wymiany, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. To sprawia, że jakość pelletu jest jednym z najważniejszych czynników wyboru.

Podsumowanie

Pellet stanowi jedną z najciekawszych możliwości uzyskiwania energii. Korzystna cena jest tutaj połączona z wysoką wartością energetyczną, a jednocześnie jest gwarancją komfortowego użytkowania kotła. Stosując pellet nie tylko oszczędzamy swój czas i nie wkładamy nadmiernego wysiłku do ogrzewania budynku, ale również pomagamy środowisku, nie emitując do niego szkodliwych substancji. Mnogość rodzajów tego paliwa sprawia, że mamy szeroki zakres możliwości wyboru i każdy może znaleźć rozwiązanie, które najbardziej go satysfakcjonuje. Rozwój technologii sprawił, że pellet już od dawna jest opłacalny, ale również wybierając ten surowiec, unikamy manipulowania cenami, co jest częścią rynku paliw kopalnych. Pellet to również wspieranie lokalnych branż m.in. rolniczej i leśniczej, co wiąże się z utrzymywaniem kapitału z dala od kwestii politycznych. Ilość zalet przemawiających za wyborem tego rodzaju paliwa jest podstawą do odpowiedzi na pytanie czy warto stosować pellet. Korzyści są zróżnicowane i szerokie od kwestii finansowych przez ekologiczne do komfortu. I właśnie to tworzy mieszankę, która jest gwarancją satysfakcji.