Opublikowano

Jakie pellet kupić do swojego pieca?

Polski producent pelletu drzewnego

Węgiel kamienny oraz drewno stanowią coraz mniej stabilny materiał opałowy. Dzieje się tak za sprawą zwiększania wymogów (przede wszystkim unijnych) dotyczących emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Może się okazać, że jeden z takich prawnych aspektów doprowadzi do tego, że w pewnym momencie surowce te okażą się nieopłacalne. To daje duże szanse ekologicznym źródłom energii. Zaliczamy do nich m.in. fotowoltaikę, kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe, geotermę, pompy ciepła, elektrownie wodne czy biomasę. Właśnie tej ostatniej kategorii przyjrzymy się bliżej, a dokładniej jednemu jej elementowi tzn. pelletowi.

Kup najwyższej jakości pellet drzewny. Niska cena!

Czym jest pellet?

Biopaliwo to surowiec, który powstaje z przetworzenia produktu organizmów żywych. Biomasa może występować w stanie stałym, ciekłym i gazowym. W tym drugim są to przede wszystkim biobenzyny i oleje, a w tym trzecim biogaz i gaz generatorowy. Przyjrzymy się bliżej tej pierwszej kategorii tzn. biomasie stałej. Jej najważniejszymi elementami są pellet i brykiet. Bele słomy czy inne mniej przetworzone produkty mają mniejsze znaczenie. Pellet to granulat wytwarzany przede wszystkim z trocin drzewnych. W przypadku brykietu jest on zawsze pochodzenia roślinnego, ale może składać się z różnych składników, ale mówiąc w ogólności z odpadów przemysłu leśniczego i rolniczego. Dokonaliśmy dopiero klasyfikacji, gdzie znajduje się pellet pośród innej biomasy. Jak wspomniano wcześniej pellet drzewny jest granulatem, który może być zastosowany jako materiał opałowy (co wiąże się z szeregiem korzyści, o których informacje znajdą się w dalszej części artykułu). Zwykle pellet utożsamiamy z tym drzewnym, ponieważ jest on najpopularniejszy, a jednocześnie zwykle charakteryzuje się najwyższą wartością opałową. Granulki posiadają zwykle od 6 do 8 mm średnicy i około 2-3 cm długości jednego elementu. Posiadają kształt wydłużonego walca. Odpowiadając na pytanie z tytułu artykułu, zwykle warto postawić na pellet drzewny. Warto pamiętać, że pewne kwestie są uniwersalne, co do wyboru materiału opałowego. Duża ilość certyfikatów oznacza, że badania podkreślają jakość paliwa. Istotnym parametrem jest wartość opałowa (dla pelletu jeśli wynosi ona więcej niż 18 MJ/kg, to mamy do czynienia z materiałem bardzo wysokiej jakości). Niektóre rodzaje drewna są korzystniejsze od innych. Istotna pozostaje też wilgotność. Nie wolno zapominać o dodatkowych aspektach jak piec z odpowiednią efektywnością czy kwestie transportu materiału opałowego.

Worek z pelletem drzewnym

Piec na pellet

W przypadku tego opału warto przyjrzeć się bliżej piecom. Piec na pellet jest dużo bardziej zaawansowany technologicznie od tradycyjnego kotła zasypowego na drewno czy węgiel. Wybierając to paliwo, warto postarać się, żeby nasz piec posiadał automatyczny podajnik paliwa i zapłon po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Taki wybór sprawi, że obsługa urządzenia będzie nie tylko dużo łatwiejsza, ale przede wszystkim oszczędzi dużą ilość czasu. Piece tego typu odznaczają się wysoką efektywnością, a łączy się to z wysoką wartością opałową samego pelletu. Warto jednak zadbać, żeby była ona jak najwyższa. Będąc w temacie samego kotła, warto powiedzieć trochę o kotłowni. Jeśli używamy pelletu, to nie będzie w nim występować sadza. Jednocześnie produkcja popiołu jest bardzo niska, co pozytywnie wpływa na wygląd samego pomieszczenia. Wybór węgla kamiennego to również konieczność wydzielenia osobnego pomieszczenia. W przypadku pelletu nie jest to już tak oczywiste, gdyż pomieszczenie możemy przeznaczyć również na inne cele. Zresztą omawiany materiał opałowy nadaje się idealnym rozwiązaniem dla kominków i dla wielu typów stanowi jedyny dopuszczalny opał. To również świadczy o wysokim komforcie użytkowania i produkcji niewielkiej ilości odpadów. To słowo stwierdzenie najlepiej określa zaletę kotła na omawiane ekopaliwo. Wykorzystanie go to po prostu duża wygoda i oszczędność czasu.

Jak wytwarza się pellet drzewny?

W artykule wyjaśniono już ogólnie czym jest pellet i czym charakteryzują się piece wykorzystujące go jako materiał opałowy. Warto jednak przyjrzeć się samemu etapowi produkcji, gdyż pozwoli on lepiej poznać istotę tego rodzaju biomasy. Przygotowanie do produkcji polega oczywiście na zebraniu surowca. Często mogą to być takie zakłady jak np. tartaki. Tutaj dochodzi istotna kwestia. Pellet może otrzymać certyfikat, tylko jeśli sprosta restrykcyjnym wymaganiom. Dotyczą one przede wszystkim aspektów środowiskowych, ale te są powiązane również z tym, jak dużo energii można z nich wydobyć. Oznacza to, że musi dojść do wstępnego oczyszczenia surowca. Wilgotny materiał opałowy byłby znacznie mniej wartościowy i z tego powodu trzeba go osuszyć. Proces musi jednak odbywać się w określonej temperaturze, żeby nie doszło do nadpalenia surowca. Odparowanie wody wiąże się ze zwiększeniem kaloryczności, co oznacza, że z materiału wydobędziemy więcej ciepła. Kolejny etap polega na rozdrobnieniu materiałów. Przecież chcemy, żeby posiadał on wygodną do użytkowania formę granulatu. Sita pozwalają wydobyć odpowiednią frakcję. W celu większego upakowania przydatne jest sprasowanie go. Ta sama ilość potencjalnej energii zgromadzona w mniejszej objętości jest cechą pożądaną. Tutaj też warto dodać o korzystnej właściwości drewna, która pomaga w samym procesie wytwarzania pelletu. Drewno ma ligninę, a ten związek pozwala na spojenie pelletu bez zastosowania dodatkowej dedykowanej substancji. Żaden odpowiedni klej nie jest potrzebny, gdyż drewno w tej sytuacji samo pomaga w produkcji. Kolejnym etapem jest ochłodzenie materiału opałowego. Gdy to również będzie już zakończone, możliwe stanie się zapakowanie pelletu do worków (zwykle 15-litrowych). W tej sytuacji jest on już gotowy do sprzedaży i w niedługim czasie stanie się źródłem ciepła w jakimś budynku. Warto zauważyć, że proces produkcji nie jest skomplikowany z technologicznego punktu widzenia. Etapy takie jak transport, ogrzewanie, rozdrabnianie, prasowania i chłodzenie nie należą do skomplikowanych, a więc również sam proces wytwarzania jest łatwy. Gdyby tak nie było, cena musiałaby być wyższa. Musi być on jednak na tyle zaawansowany, by prowadził do otrzymania wysokiej wartości opałowej.

Pellet drzewny - kup online w sklepie sprzedaz-pellet.pl

Pellet jako ekologiczne źródło energii

Żyjąc we współczesnym świecie, prawie każdy doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożeń, które czyhają na naszą cywilizację. Ludzie produkują ogromne ilości śmieci, które zasypują naszą planetę, dochodzi do masowego zużywania surowców kopalnych. Mieszkańcy Polski doskonale wiedzą, co znaczy oddychanie powietrzem złej jakości i jakie wiążą się z tym konsekwencje. Tutaj również wybór pelletu okaże się korzystny dla środowiska. Przede wszystkim istotna jest kwestia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Drzewa podczas swojego wzrostu pochłaniają zanieczyszczenia, więc całościowy bilans wychodzi na zero. Dochodzi kolejny aspekt. Pellet jest produkowany przede wszystkim z odpadków przemysłu leśniczego. Oczywiście wymaga to procesu przetwarzania, ale w rezultacie osiągamy coś bardzo wartościowego z czegoś, co inaczej byłoby trudne do zagospodarowania. Certyfikat jest najlepszym świadectwem wartości pelletu względem środowiska. Zresztą łączy się to z pragmatyzmem, ponieważ mniej wilgotny pellet będzie lepszy dla środowiska, a jednocześnie będzie odznaczał się wyższą wartością opałową. To pokazuje, że warto wybierać tylko ten, który zasłużył na ten certyfikat. Kotły na pellet również są przyjazne dla środowiska, ponieważ wykorzystywanie ekologicznego paliwa z piecem niskiej jakości zakrawałoby o pewien absurd. Na szczęście tak nie jest i kotły na pellet zawsze charakteryzują się wysoką efektywnością. Nieobojętna jest również kwestia produkcji popiołu. Ta w przypadku pelletu jest niewielka, a to pokazuje, że cała jego objętość jest zużywana do celów osiągnięcia ciepła w budynku.

Pellet — pozostałe zalety

Podstawowymi zaletami pelletu jest stosunkowo wysoka wartość opałowa, a szczególnie jeśli porównamy to do jego ceny, a także wygoda obsługi (szczególnie w przypadku kotła z podajnikiem) oraz wybór korzystny dla środowiska przez małą ilość zanieczyszczeń. Oprócz wspomnianej wcześniej niskiej produkcji popiołu i czystej kotłowni dochodzi również kwestia łatwego transportu i przechowywania tego materiału opałowego. Zwykle jest on po prostu pakowany w worki, gdzie mieści się duża objętość surowca. To na pewno wygodne dla osoby, która wybierze tę formę ogrzewania. Kaloryczność pelletu jest mocno konkurencyjna na rynku i tutaj ważnym wyznacznikiem staje się jakość. Korzystniejsze jest wybranie pelletu wyższej jakości, gdyż po prostu będzie on nośnikiem większej ilości energii. Mowa tutaj przede wszystkim o takich czynnikach jak wartość opałowa, wilgotność (powiązana z tym wcześniejszym parametrem), otrzymane certyfikaty, nie wolno również zapominać o cenie. Wygodną formą jest to, że występuje sprzedaż online tego surowca. Jeśli chcemy być pewni jakości kupowanego materiału opałowego, warto wybrać sprzedaz-pellet.pl, gdyż to gwarancja odpowiedniego zadbania producenta o swój towar. Podczas dokonywania wyboru, istotne pozostają również kwestie wygody. W przypadku polecanego sprzedawcy tona pelletu zostanie dostarczona pod dom. Co więcej, w przypadku zamówienia zaledwie jednego worka również tak się stanie. Po prostu nie trzeba się martwić transportem. Warto dodać, że płaci się tylko za sam pellet, a dostarczanie towaru jest dostępne na terenie całego kraju.

Kolor a jakość pelletu, kup w internecie!

Podsumowanie

Chyba nie trzeba więcej podkreślać, jak wartościowym materiałem opałowym jest pellet, ale warto powtórzyć pewne informacje. Przede wszystkim jest to surowiec, który charakteryzuje się wysoką wartością opałową oraz (co ważniejsze) bardzo wysokim stosunkiem kaloryczności do ceny, którą wydamy za surowiec. Na tym nie kończą się zalety pelletu. Bardzo istotna jest kwestia komfortu użytkowania. Kotły na pellet są wysoko zautomatyzowane i zwykle wyposażone są w automatyczny podajnik (który dokłada materiał do komory spalania) oraz iskrownik, który po uruchomieniu go za pomocą odpowiedniego przycisku, sam rozpali ogień w kotle. Oprócz tego bardzo ważny jest aspekt środowiskowy. Poświęcono temu zagadnieniu cały rozdział, ale w największym skrócie pellet nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery, a najlepiej gdy potwierdza to certyfikat jakości. Te wszystkie kwestie sprawiają, że nie można przejść obojętnie obok tego materiału opałowego, gdyż po prostu reprezentuje on wysoką jakość i jest konkurencyjny w stosunku do innych źródeł wytwarzania ciepła. Jednocześnie im lepsze są wskaźniki tych parametrów, tym bardziej opłaca się wybrać dany pellet, uwzględniając jeszcze kwestię ceny. Można być pewnym, że plusy wynikające ze stosowania tego biopaliwa, sprawią że będzie on coraz popularniejszy.