Opublikowano

Dofinansowania do ogrzewania 2022

Producent pelletu zaprasza do zakupu pelletu

Dokładnie 2 września Sejm przegłosował ustawę dotyczącą dopłat do ogrzewania. Dobra wiadomość jest taka, że dodatek nie będzie dotyczył jedynie tych gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Dopłaty do ogrzewania będą również dla tych osób, które swoje gospodarstwa domowe ogrzewają przy wykorzystaniu gazu ziemnego, oleju opałowego, drewna, a także pelletu drzewnego. Wysokość dofinansowania różnić się jednak będzie w zależności od źródła ciepła. Dowiedz się ile możesz otrzymać dofinansowania oraz poznaj warunki przyznawania świadczeń.

3 istotne zmiany w przypadku dodatku węglowego

Dodatek węglowy już przysługuje gospodarstwom domowym. Wnioski o dofinansowanie dostępne są od 17 sierpnia. Z tytułu ogrzewania węglem kamiennym swojego domu, rząd przewidział wypłatę dodatku w wysokości 3000 zł. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia, jest zgłoszenie źródła ciepła wytwarzanego tj. kotła na paliwo stałe opalanego węglem. Deklarację taką należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od początku wprowadzenia ustawy dotyczącej dopłaty do ogrzewania węglem, odnotowano przypadki nadużyć, które doprowadziły do wprowadzenia poprawek, które Sejm przegłosował 2 września. Obejmują one m.in.:

 • Od tej pory, dodatek węglowy będzie przyznawany dla jednego adresu zamieszkania. Wcześniej, niedoprecyzowanie pojęcia gospodarstwa domowego, prowadziło do sztucznego ich tworzenia, a w efekcie do kilkukrotnego uzyskania dodatku.
 • Czas na weryfikację złożonego wniosku wydłuża się z 30, do 60 dni. W związku z tym, wypłaty dodatku można spodziewać się w ciągu dwóch miesięcy, nie później jednak niż do 30 grudnia.
 • W związku z wprowadzeniem poprawek, wniosek o dodatek węglowy składany jest pod ryzykiem odpowiedzialności karnej, związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

Zgodnie z deklaracją Rządu, Państwo na dopłaty do ogrzewania węglem ma przeznaczyć 11,5 mld zł.

Interesuje Cię ogrzewanie pelletem? Skontaktuj się z producentem pelletu.

Producent pelletu poleca certyfikowany pellet w dobrej cenie

Inne źródła ciepła, a wypłata dodatku

Rząd postanowił pomóc również tym gospodarstwom domowym, których główne źródło ciepła jest inne niż węglowe. W związku z tym, jednorazowe wsparcie finansowe mogą również otrzymać osoby, które posiadają dom, gdzie głównym źródłem ciepła jest:

 • olej opałowy,
 • skroplony gaz LPG,
 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowe,
 • inny rodzaj biomasy, np. brykiet drzewny, ziarna zbóż bądź słoma.

Wysokość dofinansowania do ogrzewania 2022

Sezon grzewczy oraz wzrost cen surowców powoduje, że z dodatku do ogrzewania korzysta bardzo dużo gospodarstw domowych. Dopłaty do ogrzewania będą realizowane w formie jednorazowych wypłat. Możliwy będzie ich odbiór osobisty bądź na konto, którego numer został podany we wniosku.
Wysokość wypłacanego dodatku zależna jest od tego, co jest głównym źródłem ogrzewania domostwa, a więc:

 • 3000 zł – pellet drzewny, inny rodzaj biomasy, w szczególności brykiet drzewny, ziarna zbóż, słoma.
 • 2000 zł – ogrzewanie olejem opałowym.
 • 1000 zł – ogrzewanie zasilane drewnem kawałkowym.
 • 500 zł – dodatek do opału gazem LPG.

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek do ogrzewania?

Bezwarunkowo należy zgłosić źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB. Gospodarstwa domowe, które już złożyły wniosek, bądź którym przyznano już dodatek węglowy, dopłata z projektowanej ustawy nie przysługuje.

Istotne jest również to, że podczas przyznawania dodatku, kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę. W związku z tym, pomoc jest dostępna dla większej liczby osób.

Pellet od producenta to gwarancja wysokiej jakości za rozsądną cenę

Dopłaty do ogrzewania – od kiedy można składać wnioski?

O dodatek do ogrzewania na paliwa prawdopodobnie będzie można się starać pod koniec września. Najpóźniejszym przewidywanym terminem jest początek października. Ustawa po przegłosowaniu przez Sejm, trafi do Senatu, a stamtąd do podpisu przez Prezydenta. Zgodnie z prawem, czas na podpis to 21 dni, spodziewać się jednak można, że ze względu na zbliżający się sezon grzewczy, okres ten ulegnie skróceniu.

Wniosek o jednorazowy dodatek do ogrzewania będzie można złożyć do dnia 30 listopada br. drogą elektroniczną bądź osobiście.

A co z dodatkiem dla domów wielorodzinnych?

Zgodnie z Ustawą, pomoc nie dotyczy jedynie jednorodzinnych gospodarstw domowych, ale również zaplanowano rekompensatę dla sprzedawców ciepła. Jest to wsparcie dla odbiorców ciepła w celach mieszkaniowych oraz instytucji użyteczności publicznej.

Taryfa z rekompensatą zostanie ustalona dla przedsiębiorstw energetycznych. Wsparcia mogą więc oczekiwać podmioty takie jak:

 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie dostarczające ciepło do mieszkań,
 • placówki związane z ochroną zdrowia,
 • placówki systemu oświaty (uczelnie wyższe, szkoły, przedszkola, żłobki),
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • placówki o charakterze kulturalnym,
 • straż pożarna,
 • pozarządowe organizacje pożytku publicznego.

 

Ogromnym plusem jest to, że dodatek do ogrzewania mogą dostać również te gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ciepła nie jest węgiel. Zwiększająca się świadomość ludzi na temat ekologii sprawia, że coraz więcej rodzin poszukuje innych źródeł ogrzewania, decydując się np. na pellet drzewny. Nie zawiera on szkodliwych substancji oraz nie jest źródłem emisji nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo, ogrzewanie gospodarstwa domowego pelletem pozwala na obniżenie miesięcznych rachunków związanych z opałem. Jest to szczególnie ważny czynnik, szczególnie teraz, kiedy ceny surowców do ogrzewania tak windują w górę.

Kup pellet od Sprzedaż-pellet!